Medlemsfordeler

Praktisk informasjon:

Medlemsskap i Minhaj Ungdom er

åpen for alle. Nedre aldersgrense er 11 år.

Alle medlemmer skal betale 

medlemskontigent på minimum kr 250 – årlig

Medlemskapet varer et kalenderår.