Medlemsfordeler • Mottar informasjon per SMS og mail
 • Deltagelse på årsmøtene
 • Avslag på arrangementer
 • Prisavslag på kurs
 • Mulighet til å bidra i MUs komiteer
 • Prioriteres ved frivillig arbeid i MU
 • Lukkede samlinger med Shuyukh
 • Tilgang til sosiale samlinger
 • Mulighet til å være med på turer til utlandet
 • Aktive medlemmer kan vurderes inn i styret
  Praktisk informasjon:
  Medlemsskap i Minhaj Ungdom er
  åpen for alle. Nedre aldersgrense er 11 år.
  Alle medlemmer skal betale
  medlemskontigent på minimum kr 250 – årlig
  Medlemskapet varer et kalenderår.