Medlemsfordeler

  • Mottar informasjon per SMS og mail
  • Deltagelse på årsmøtene
  • Avslag på arrangementer
  • Prisavslag på kurs
  • Mulighet til å bidra i MUs komiteer
  • Prioriteres ved frivillig arbeid i MU
  • Lukkede samlinger med Shuyukh
  • Tilgang til sosiale samlinger
  • Mulighet til å være med på turer til utlandet
  • Aktive medlemmer kan vurderes inn i styret