Unge muslimer under Koronapandemien

Å være ung muslim under pandemien kan være ganske utfordrende for enkelte mer enn andre. Vi lever i en verden hvor vi føler nå at tiden står stille og Korona er i fokus. Vi merker det enda mer nå som vi ikke har mulighet til å ha masse besøk over som før eller møtes i moskeene for Jummah, Taraweeh og andre rituelle og sosiale samlinger. Pandemien påvirker oss og mange andre muslimer over hele verden, men hvordan er det vi kan sørge for at denne påvirkningen er mer positiv enn negativ?

Tiltakene har blitt mildere og samfunnet åpnes mer, men likevel ser vi ettervirkninger av pandemien. Vi fikk hverdagen snudd på hodet med munnbind, hjemmeskole, avstand fra venner og nære, og hos enkelte ble det avstand fra religionen.

I mitt nettverk observerer jeg at flere har fått mer tid til å komme seg nære Allah SWT ved å be, resitere nasheed, og lære mer om Islam og historien. De føler at båndet mellom en selv og Allah SWT har blitt sterkere, men dessverre er det ikke slik hos alle.

Til tross for at mange unge føler at deres iman(tro) er styrket så er det enkelte som dessverre ikke føler det samme. Enkelte merker at pandemien har påvirket og truffet dem hardere enn andre, men hvorfor er det slik at Koronapandemien har truffet noen mer enn andre?

Vel, svaret er at vi er alle ulike. Noen mennesker kan tilpasse seg til ulike forhold, mens andre kan ikke. Andre er kanskje mer avhengige av de fysiske oppmøtene som å møtes i moskeen for å ha en spirituell samling. Andre mennesker trenger den kontakten med mennesker for å kunne holde sin iman oppe ved å omringe seg med nære og for eksempel andre muslimer.

Når vi føler at vår iman er svekket og vi er på vei vekk fra den rette vei, så er det viktig å finne en måte å komme tilbake. Jeg oppfordrer de som føler seg ekstra truffet av pandemien til å be fem ganger om dagen, resitere og forstå Koranen. Jeg oppfordrer dere også til å TA KONTAKT. Det er viktig å vite at alle faller av en eller annen gang, og det er ingen skam i det. Ta kontakt med en du stoler på, en voksen eller kanskje en lærd. Det er slik vi lærer.

Always remember that Allah SWT is the best of planners.