Musikk i islam

Musikk og dans i islam er et svært kontroversielt tema. Flere lærde har ulike meninger og oppfatninger om dette temaet. Dette er grunnet ulike tolkninger av koranvers og Hadith. Forskjellige oppfatninger kan også skyldes at man tolker koranvers adskilt fra Hadith. Derfor har jeg valgt å vise til flere autentiske Hadith og meninger til kjente og troverdige imamer.

Flere Hadith viser til at musikk og dans er tillat innenfor islam. En dag da profeten Muhammad ﷺ ankom Medina, kom alle ut av husene sine og sa slagordet «yunaduna ya muhammadu ya rasulallah», barna sang «Tala al badru alayna» og Habeshya folket danset mens de sa «Muhammadun abdun saleh» (Muslim as- Sahih Vol 4 p 2311 #2009 og Ahmad bin Hambal al Musnad vol 3 p 152). Her er det to viktige punkter til hvorfor musikk og dansing er lov. Det første er at det ble sunget en sang og det andre er at Habeshya folket danset foran Profeten Muhammad ﷺ. De utrykket altså glede over ankomsten til vår elskede profet ﷺ ved å danse og synge.

En dag da Sayyidna Abu Bakr RA kom til huset til Profeten ﷺ, så han noen jenter spille på trommer (daf). Profeten Muhammad ﷺ lå der og lyttet, men Abu Bakr RA la ikke merke til han ﷺ. Sayyidna Abu Bakr RA sa: «gjør dere slik handling av shaytan i huset til den hellige Profeten ﷺ?» Jentene ble redde (Bukhari as-Sahih vol 1 pp 323 324 #907, Bukhari as-Sahih vol 3 p 1064 #2750 og Muslim as-Sahih vol 2 p 609 #892). Da tok Profeten ﷺ av seg plagget som dekket ansiktet og sa til Sayyidna Abu Bakr RA at han ikke må stoppe dem fordi alle nasjoner og samfunn har Eid og nå er det vår Eid. Profeten ﷺ sa at Eid betyr glede, så la dem synge med trommer (daf) (Muslim as-Sahih vol 2 p 607 #892). Kort sagt ville Sayyidna Abu Bakr Siddique RA stoppe dem, men profeten Muhammad ﷺ stoppet han. Dette bekrefter at Profeten ﷺ likte å høre på musikkinstrumentet og sangen som ble sunget.

I tillegg til alle Hadithene jeg har referert til sier også Imam Ghazali رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ som er en kjent og kunnskapsrik imam at: «Den som sier at all musikk er forbudt, la han også hevde at sangene til fuglene også er forbudt». Når det kommer til dans så er sufier kjent for å danse. Imam Ahmad Bin Hanbal رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ sa at han ikke vet om folk bedre enn dem (sufiene). Da sa noen at de hører på musikk og gjør raqs (dans). Imam Ahmad Bin Hambal svarte «Hindrer du dem i å nyte en time med Allah?». Som jeg har vist så er det mange lærde ved siden av alle Hadithene som mener at musikk og dans er tillat innenfor Islam.

Sohba handler om hvem du tilbringer tid med. Dette kan være alt fra musikk, venner og til og med mobilen din. Om du hører på musikk med godt innhold som nasheed, påvirker det deg positivt mens dårlig innhold gjør det motsatte. «(Å, Min tjener!) Hold deg urokkelig fast i samværet til dem som kommer sin Herre i hu om morgenen og aftenen, de søker etter Hans tilfredshet (de lever i håp om å få sett et glimt av Hans herlige åsyn). Ditt (kjærlighets- og konsentrasjons-) blikk må ikke flytte seg fra dem. Ønsker du jordelivets stas (ved å vende bort din konsentrasjon fra disse gudhengivne)? Og følg ikke den personen hvis hjerte Vi har gjort forsømmelig med hensyn til Vår ihukommelse. Han følger kun sin lyst, og saken hans har gått over grensen» (koran 18:28).

Dette er et vers fra koranen der Gud viser hvor viktig god sohbah er. Når man sier musikk og dans er tillat er det fortsatt en grense og da er det viktig at musikken og dansen tar deg nærmere islam og deen.

Ut ifra Hadithene ovenfor kan man konkludere med at det er lov med dans og musikk som ikke får muslimer til å stride med religiøse verdier. Det er også viktig å se på flere Hadith og koranvers innenfor et og samme tema for å se helheten.