Kurs

Minhaj Ungdom ønsker å fungere som en plattform for kunnskap. Et av våre store visjoner og mål er å aktivt bidra til økt kunnskap og utvikling hos norsk-muslimske ungdommer. Vi tilbyr derfor stadig kursing i både sekulære og religiøse emner. Nivået på kursene varierer og de fleste kan finne et kurs som både fanger interessen og som er på et riktig kunnskapsnivå. På kursene legges det vekt på bruken av Islams primærkilder: Koran og Hadith.